මංසන්ධියේ ආරක්ෂාව සහ සුමට බව වැඩිදියුණු කිරීම: මංසන්ධි රථවාහන සංඥා පාලන ව්‍යාපෘතිය ස්ථාපනය කිරීම ආරම්භ කිරීමට නියමිතය

මෑත වසරවලදී, රථවාහන අනතුරු නිතර සිදුවීම නාගරික සංවර්ධනයේ විශාල සැඟවුණු අනතුරක් බවට පත්ව ඇත.මංසන්ධි රථවාහන ගමනාගමනයේ ආරක්ෂාව සහ සුමට බව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා, වෙනිසියුලාව මංසන්ධි රථවාහන සංඥා පාලන ව්‍යාපෘතියේ ස්ථාපන කටයුතු දියත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.මෙම ව්‍යාපෘතිය නවීන රථවාහන සංඥා පාලන පද්ධතියක් අනුගමනය කරනු ඇත, විද්‍යාත්මක ඇල්ගොරිතම සහ නිශ්චිත කාල සැකසුම් හරහා වාහන සහ පදිකයින්ගේ ගලායාම ප්‍රශස්ත කිරීම සහ මංසන්ධි ගමනාගමනයේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කරයි.අදාළ දෙපාර්තමේන්තු වලට අනුව, මංසන්ධි රථවාහන සංඥා පාලන ව්‍යාපෘතිය මගින් නගරයේ ප්‍රධාන මංසන්ධි ආවරණය වන අතර, විශේෂයෙන් අධික රථවාහන ප්‍රවාහයක් සහ අනතුරුවලට ගොදුරු විය හැකි ස්ථාන ආවරණය කෙරේ.සංඥා ස්ථාපනය කිරීම සහ පාලනය කිරීම මගින්, සෑම දිශාවකටම රථවාහන සාධාරණ ලෙස වෙන් කිරීම, හරස් ගැටුම් අවම කිරීම සහ රථවාහන අනතුරු වල සම්භාවිතාව අවම කිරීම සඳහා හැකි වේ.

මෙම ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ව්‍යාපෘතිය මගින් මාර්ග ගලායාම, පදිකයන්ගේ ඉල්ලුම සහ බස් ප්‍රමුඛතාවය වැනි සාධක කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර මංසන්ධි ගමනාගමනයේ සුමට බව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සාධාරණ සංඥා කාල සැලැස්මක් සකස් කරනු ඇත.ව්‍යාපෘති ස්ථාපනයේ හරය වන්නේ නවීන රථවාහන සංඥා පාලන පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමයි.තත්‍ය කාලීන අධීක්‍ෂණය සහ රථවාහන ප්‍රවාහයේ නිරවද්‍ය පාලනය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පද්ධතිය උසස් රථවාහන ආලෝක පාලන උපකරණ, රථවාහන අනාවරක සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික නිරීක්ෂණ තාක්‍ෂණය භාවිතා කරනු ඇත.රථවාහන සංඥා යන්ත්‍ර මගින් හොඳම රථවාහන බලපෑම ලබා දීම සඳහා විවිධ දිශාවලට වාහන සහ පදිකයින් ගමන් කිරීම බුද්ධිමත්ව නියාමනය කරනු ඇත.

පුවත්10

මීට අමතරව, විශේෂ අවස්ථා වලදී වේගවත් ප්‍රතිචාර සහ ධාරිතාව සහතික කිරීම සඳහා පද්ධතිය හදිසි පාලන සහ ප්‍රමුඛතා ප්‍රවේශ උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම අදියර කිහිපයකට බෙදා ඇත.

පළමුවෙන්ම, සංඥාවේ නිශ්චිත ස්ථාපන ස්ථානය තීරණය කිරීම සඳහා අදාළ දෙපාර්තමේන්තු ස්ථානීය සමීක්ෂණයක් සහ මංසන්ධියේ සැලසුම් කිරීම සිදු කරනු ඇත.පසුව, උපකරණවල සාමාන්ය ක්රියාකාරීත්වය සහතික කිරීම සඳහා සංඥාව ස්ථාපනය කිරීම, රැහැන්ගත කිරීම සහ දෝෂහරණය කිරීම සිදු කරනු ලැබේ.

අවසාන වශයෙන්, පද්ධතියේ ජාලකරණය සහ රථවාහන යැවීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම, සංඥා මධ්‍යගත පාලනයක් ලබා ගැනීම සහ රථවාහන දත්ත රැස් කිරීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම සිදු කරනු ලැබේ.මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යම් කාලයක් සහ අරමුදල් ගතවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ, නමුත් සංඥා පාලනය කිරීම හරහා මංසන්ධි ගමනාගමනය ප්‍රශස්ත කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම නාගරික රථවාහන තත්ත්වයන් කෙරෙහි ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත.නිවැසියන්ට සහ රියදුරන්ට ආරක්ෂිත සහ සුමට ගමනාගමන පරිසරයක් භුක්ති විඳීමට හැකි වන අතර, රථවාහන තදබදය සහ අනතුරු අවදානම අඩු කරයි.

මීට අමතරව, පාලන පද්ධතිවල බුද්ධිමත් සහ ප්‍රශස්ත ඇල්ගොරිතම යෙදීමෙන් රථවාහන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම, ඉන්ධන පරිභෝජනය ඉතිරි කිරීම සහ පරිසර දූෂණය අවම කිරීම.XXX නාගරික රජය ප්‍රකාශ කළේ මංසන්ධි රථවාහන සංඥා පාලන ව්‍යාපෘතිය ස්ථාපනය කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කර ඇති පරිදි අවසන් කිරීම සහතික කිරීම සඳහා අදාළ දෙපාර්තමේන්තු සමඟ සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සෑම උත්සාහයක්ම ගන්නා බවයි.ඒ අතරම, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී තාවකාලික ගමනාගමන වෙනස්කම් සහ ඉදිකිරීම් ක්‍රියාමාර්ග අවබෝධ කර ගැනීමට සහ සහාය දෙන ලෙස පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර නාගරික ගමනාගමනයේ ආරක්ෂාව සහ සුමට බව සඳහා ඒකාබද්ධව දායක වේ.

පුවත්11

පසු කාලය: අගෝස්තු-12-2023